Przed zwiedzaniem

REGULAMIN PORZĄDKOWY OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej Ogrodem, służy celom naukowo-dydaktycznym wyższych uczelni i szkół wszystkich typów oraz szerokiej publiczności.

Zwiedzający są zobowiązani do ścisłego stosowania się do wskazówek pracowników Ogrodu.

Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających, w czasie niesprzyjającej pogody, w szczególności ulewnego deszczu i porywistego wiatru, Ogród jest zamknięty.

W przypadku wystąpienia porywistego wiatru bądź obfitych opadów należy niezwłocznie, nie czekając na polecenia pracowników Ogrodu, opuścić teren parku.

Osoby zwiedzające Ogród z dziećmi zobowiązane są do otoczenia ich szczególną opieką ze względu na rośliny potencjalnie niebezpieczne znajdujące się w kolekcjach.

Za dzieci oraz szkody przez nie wyrządzone odpowiada opiekun.

Na terenie Ogrodu można spacerować tylko po wyznaczonych ścieżkach. Na terenie alpinarium surowo zabrania się wchodzenia na zbocza, skałki, do stawu i strumienia.

W trosce o komfort innych zwiedzających i zwierząt zamieszkujących Ogród zaleca się zachowanie ciszy. Zabrania się używania radioodbiorników i innych elektronicznych źródeł dźwięków.

Na terenie parku i szklarni Ogrodu Botanicznego zabrania się:
a) wprowadzania rowerów i hulajnóg oraz jeżdżenia na łyżworolkach i podobnych urządzeniach.
b) wprowadzania psów i innych zwierząt;
c) zrywania, wykopywania i wynoszenia roślin lub ich części;
d) niszczenia tabliczek informacyjnych, ławek, ogrodzeń i innych elementów małej architektury, a także używania ich niezgodnie z przeznaczeniem oraz przestawiania;
e) chwytania i płoszenia zwierząt;
f) spożywania alkoholu i palenia papierosów, papierosów elektronicznych oraz fajek, a także używania środków psychoaktywnych;
g) wchodzenia do parku i szklarni z bagażem o wymiarach powyżej: 50 cm x 30 cm x 20 cm
h) prowadzenia działalności handlowej i/lub usługowej oraz urządzania sesji fotograficznych / filmowych bez zgody Dyrektora Ogrodu;
i) wchodzenia na tereny wyłączone z użytkowania.

Za rowery, hulajnogi i inne urządzenia pozostawione przy bramie i na dziedzińcu Ogród nie ponosi odpowiedzialności.

Warszawa, 20 maja 2021 r.

Dyrektor Ogrodu Botanicznego UW
/-/ Marcin Zych

Wskazówki dojazdu

Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Warszawskiego

Aleje Ujazdowskie 4,
00-478 Warszawa

Ogród
Oaza przyrody w wielkim mieście

Dostępny
codziennie i dni świąteczne: 10:00 - 20:00
KASY czynne do godziny: 19:00

Szklarnie
Tropikalny las w centrum Warszawy

Dostępne
wtorek-niedziela, dni świąteczne: 10:00 - 20:00
KASY czynne do godz: 19:00 (ostatnie wejście: 19:20)

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.